Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  • 04 / Februar 2014
САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

   Дана 03.02.2014. године одржан је састанак у Министарству правде и државне управе.

   Састанку су присуствовали Помоћник министра за материјално - финансијско пословање Славица Јелача, Помоћник министра за сектор правосуђа Љиљана Благојевић и Државни секретар Неђо Јовановић, са једне и Председништво СОПОС-а, са друге стране.

   Теме састанка биле су: исплата стимулације за текућу годину, намештеничке награде, као и примена систематизације радних места.

   Представници Министарства изнели су став да ће се стимулација исплаћивати до јуна месеца у нето износу од 4000,00 динара, од када ће бити уведени нови платни разреди, са усклађеним коефицијентима. пре почетка исплате предстоји потписивање Закључка, до краја фебруара. По тумачењу представника Министарства, намештеничке награде остају и биће редовно исплаћиване, упркос противљењу Министарства финансија. По питању систематизације радних места, речено је да су за њихово усклађивање и евентуално проширење, надлежне, искључиво старешине органа. По изјави Помоћника министра Љиљане Благојевић, не постоје никакви разлози да се не дају сагласности, јер све то доводи до бржег и ефикаснијег рада правосуђа, као и побољшања услова рада запослених. у наставку разговора поменут је проблем исплата солидарне помоћи (симболични износи) и јубиларних награда. Представници СОПОС-а су истакли и непоштовање Закона о платама државних службеника и намештеника, јер постоје случајеви да у појединим органима нема напредовања у виши платни разред, иако су сви услови испуњени. Предочени су проблеми у функционисању правосудне страже који се тичу одсуства опреме и наоружања, као и дефинисања правила понашања у ризичним ситуацијама, односно једног, потпуно недефинисаног статуса поменуте службе, која овако ради у ишчекивању усвајања Закона о правосудној полицији.

   О свим поменутим темама, а пре било каквог потписивања, биће консултовано чланство.

   Синдикат СОПОС ће, као и до сада, наставити, доследно, рад на побољшању услова рада и материјалног положаја запослених у правосуђу Србије.

   Председништво СОПОС-а.

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.