Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  • 22 / Juni 2017
САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

На основу наше иницијативе, пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова, у уторак 27.06.2017. заказан је заједнички састанак у Министарству правде. Тема састанка ће бити непоштовање Закона о платама државних службеника и намештеника, као и непоштовање ПКУ за државне органе. Ово је наставак наших активности на решавању спорних правних питања правосудне администрације, проистеклих из ограничавајућих одредби Закона о буџету за 2017. годину. Очекујемо да ће Агенција помоћи у склапању споразума, који би елиминисао све неправилности у исплатама које нас прате неколико задњих година. О резултатима поменутог састанка уследиће саопштење.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.