Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  • 11 / Juli 2017
САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Дана 13.07.2017.,одржаће се састанак у Министарству правде, на коме ће бити и присутан представник  Агенције за мирно решавање радних спорова. Наша већ објављена иницијативе пред Агенцијом, има за циљ постизање Споразума који ће онемогући даље избегавање обавеза послодавца, када су наше зараде у питању. Сматрамо да је кључно учешће репрезентативних синдиката, приликом израде предлога нацрта буџета, односно планирања средстава за исплате, дефинисане ПКУ и Законом о платама државних службеника и намештеника ( напредовања и намештеничке награде). Наши захтеви се своде на искључиво поштовање закона, а у случају потписивања Споразума, који ће то дефинисати, очекивања су да се он и поштује.

Главни одбор 

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.