Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

  • 04 / Juli 2017
СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

Дана  08.07.2017.г. одржаће се седница Главног одбора. Тема састанка биће извештај са састанка у Министарству правде са Агенцијом за мирно решавање радних спорова, одржаног 22.06.2017.г. На поменутом састанку представници Министарства правде изнели су свој став да  све што је везано за непоштовање одређених одредаба ПКУ, проистиче из ограничења која је наметнуо Закон о буџету за 2017. годину. Истакнуто је са њихове стране да је  ПКУ потписан са Владом РС и да је за било какве исплате средстава, које нису предвиђене буџетом, неопходна сагласност Министарства финансија, као и Министарства државне управе и локалне самоуправе. Након састанка добијена је препорука Агенције о начину решавања спорних правних питања везаних за примену ПКУ за државне органе. Ради усаглашавања наших даљих активности на овом плану, потребно је да се Главни одбор изјасни о томе. Један од путева доказивања чињенице да Закон о буџету за 2016. није специјалан закон у односу на Закон о платама државних службеника и намештеника, је пред поменутом Агенцијом. Поред овога очекујемо од ВКС став по истом питању и одговор на наш захтев упућен њима 10.03.2017. године. Такође су обављене консултације са професорима три Универзитета и израда наше иницијативе за оцену уставности по овом правном питању је у току. О закључцима са састанка Главног одбора уследиће саопштење. 

Препоруку Агенције можете преузети са линка документа.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.