Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

СКУПШТИНА СОПОС-а

  • 19 / April 2017
СКУПШТИНА СОПОС-а

Дана 22.04. 2017. године, одржаће се редовна годишња скупштина СОПОС-а. Поред извештаја Главног одбора и синдикалних организација чланица, о раду у предходном периоду, у дневни ред је уврштена и анализа примене ПКУ, и осталих закона који директно утичу на наш материјални положај. У плану је израда јасне платформе о даљем поступању синдиката на заштити угрожених права запослених. О закључцима Скупштине уследиће саопштење.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.