Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ТЕРЕНСКИ ДОДАТАК

  • 02 / Novembar 2017
ТЕРЕНСКИ ДОДАТАК

Данас је Министарству државне управе и локалне самоуправе поновљен Захтев за давање мишљења о обрачуну и исплати накнаде трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак), у плати запослених у правосудној администрацији. На састанку одржаном у Министарству правде 11.07.2017. године дошло је до опречних ставова по овом питању. Као решење наведеног проблема, представници нашег Министарства предложили су да затражимо мишљење Министарства државне управе, јер би њихов одговор помогао у реализацији нашег захтева, а све сходно чл. 39 ПКУ-а, као и члановима 43 и 44 ст.1 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника. На наш захтев упућен 28.07.2017. године није добијен одговор, тако да је данас, у виду ургенције, исти поновљен. По добијању траженог мишљења наставићемо са нашим настојањима да се оствари право на поменути теренски додатак.

Главни одбор

 

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.