Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

УПУЋЕНИ ЗАТЕВИ

  • 04 / Maj 2017
УПУЋЕНИ ЗАТЕВИ

Данас су на основу закључака Скупштине и Главног одбора СОПОС-а, свим правосудним органима упућени захтеви, који се односе на оцењивање државних службеника, као и исплату прековременог рада. Очекујемо да ће руководиоци органа узети у разматрање ову нашу иницијативу, пре свега из разлога поштовања Закона о платама државних службеника и намештеника. 

 Дописе можете преузети са линка "документи".

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.