Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

UPUTSTVO ZA ŠTRAJK

  • 11 / Februar 2015
UPUTSTVO ZA ŠTRAJK

U sledećem tekstu, predstavljamo sinikalnim organizacijama kratak vodič za pripremu i vođenje štrajka prema odredbama Zakona o štrajku štrajku ("Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon).  Ovaj Zakon jeste star, ali usled neprekidnog pustošenja privrede i rušenja institucija Republike Srbije, od stupanja na snagu do danas, njegova sadržina je sve aktuelnija.

Svedoci smo da je ekonomska politika Srbije, nakon ratova 90-tih godina prošlog veka, počev od 2001. godine do danas , ide u istom pravcu, rasprodajom svih vrednih preduzeća, pljačkanjem državne imovine i budžeta na najmaštovitije načine, a na pragu je i rasprodaja poljoprivrednog zemljišta, od onog što je preostalo(ne kaže se još da li zbog “zatvaranja radnje”). Država, odnosno oni koju nastupaju pod njenom maskom, preneli su brojna ovlašćenja , zlatne koke za popunu budžeta ,na privatna lica. Istovremeno, javna preduzeća se pune stranačkim kadrovima i svežim novcem.

Međutim, uveravaju nas da, i pored smanjenja zarada, nismo zaslužili ni za jotu bolji poseban kolektiivni ugovor za državne službenike i nameštenike, nakon što je prethodni prestao da važi. Šta više, odredbe starog Kolektivnog ugovora, koje predstavljaju osnovu za novi,   po predlogu predstavnika Vlade Republike Srbije, potrebno je uskladiti sa postojećim zakonodavstvom, a posebno sa novim Zakonom o radu. Sve ukupno, to znači da bi se potpisivanjem  novog kolektivnog ugovora dalje umanjila prava državnih službenika i nameštenika.

Treba naglasiti da je novi Zakon o radu  sramota za građane i sindikate u Srbiji, jer znači veliki civilzacijski korak u nazad, ma šta vam govorili ko ga je sve pohvalio, a donet bez ozbiljnog protesta, takoreći , bez muka. Da li zbog toga što su nam već “slomili kičmu”, ili je tačna onaj aforizam da smo heroji u ratu, a kukavice u miru.  Ili je po sredi nešto drugo. Da parafraziram Kneza Miloša koji šalje žbirove po varoškim kafanama da bi čuo šta narod priča, jer, “najopasniji je kad ćuti”.

Ipak, da ne bi više ćutali, ukoliko Vlada naše zemlje ne ispuni ni minimum naših zahteva uobličenih u predlogu novog kolektivnog ugovora, ili nam ne izađe u susret na drugi način, kako bi se popravio položaj zaposlenih u pravosuđu, pozvaćemo  vas na miran, gandijevski protest(ljudi u Srbiji postaju siromašni kao u Indiji, a vlastodršci bogati kao maharadže), u skladu sa odredbama navedenog  Zakona o štrajku.

Zato treba znati kako početi štrajk.  Naime, da bi obustava rada otpočela, potrebno je da organ sindikata predviđen opštim aktom ili većina zaposlenih u pravosudnom organu donesu odluku o stupanju u štrajk.  Odlukom o stupanju u štrajk utvrđuju se: zahtevi zaposlenih; vreme početka štrajka; mesto okupljanja učesnika u štrajku ako se štrajk ispoljava okupljanjem zaposlenih i štrajkački odbor koji zastupa interese zaposlenih i u njihovo ime vodi štrajk. Štrajkački odbor je dužan da najavi poslodavcu početak štrajka bar 5 dana ranije, a štrajk upozorenja, koji traje 1 čas u toku ranog vremena, bar 24 časa ranije.

Obratite pažnju da sve odluke na sindikalnim sastancima uobličite u pismenoj formi, da bi imali dokaz da je takva odluka uopšte doneta, a ako posedujete knjigu odluka, u nju zavedite i ovu.

Da bi obustava rada bila zakonita, nije dozvoljeno uzurpirati sredstava za rad i sprečavati da rade zaposlene koji nisu stupili u štrajk.

Zauzvrat, poslodavac ne može zapošljavati nova lica koja bi zamenila učesnike u štrajku, osim ako su ugroženi bezbednost lica i imovine i drugim izuzetnim slučajevima. Isto tako, poslodavac ne sme da spreči zaposlenog da učestvuje u štrajku niti da upotrebljava mere prinude radi okončanja štrajka, kao ni da po osnovu neučestvovanja u štrajku predvidi povoljniju zaradu ili druge povoljnije uslove rada za zaposlene koji ne učestvuju u štrajku.

Ozloglašeni spiskovi koji su pre par godina, takođe u toku štrajka, kružili pravosudnim organima, radi upisivanja zaposlenih da li su u štrajku ili su se ipak predomislili, nisu protivzakoniti ukoliko ih poslodavac pravi radi organizacije posla sa onima koji hoće da rade, a ne radi pritiska na zaposlene u štrajku. Međutim, iz bilo kog razloga da ih poslodavac nameće, zaposleni ima pravo da odbije da se u takav spisak upiše i izjasni, zbog čega ne može trpeti posledice.

 

Ukoliko bude potrebno, na stranicam portala SOPOS-a će biti data dalja uputstva.

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.