Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

VAŽNO OBAVEŠTENJE !

  • 25 / Oktobar 2010

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije – SOPOS GLAVNI ODBOR 25. 10. 2010. godine B e o g r a d ČLANOVIMA GLAVNOG ODBORA SOPOS-A SVIM SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA ČIJE JE ČLANSTVO U SOPOS-U HITNO OBAVEŠTENJE Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, OBAVEŠTAVA svoje članstvo i sve članove Glavnog odbora, o sledećem: Na osnovu prispelih izveštaja sa terena i izjašnjavanja članova Glavnog odbora SOPOS-a, većina njih se izjasnila da prihvata ponudjeno procentualno povećanje plata zaposlenih u pravo sudnoj administraciji, za 2011. godinu, kao i visinu ponudjene stimulacije, zaključno sa januarom 2011. godine, stim da se nastave pregovori za stimulaciju u istom iznosu i za 2011. godinu, počev od februara. Sa ponudjenim povećanjem 90% zahteva SOPOS-a je prihvaćeno. Pregovarački tim SOPOS-a, je danas 25.10.2010. godine, pozvan u Ministarstvo pravde, da o ponudjenom povećanju plata potpiše PROTOKOL, kao garanciju da će ponudjeno povećanje plata biti i ispoštovano. Pregovarački tim će pokušatai da izvuče još koji procenat povećanja plata. Iz tih razloga molimo naše članstvo da se uzdrži od danas najavljenog GENERALNOG ŠTRAJKA. O rezultatima današnjih razgovora pregovaračkog tima SOPOS-a i Ministarstva pravde, bićete OBAVEŠTENI. GLAVNI ODBOR SOPOS-A

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.