Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Закључци са седнице Главног одбора

  • 21 / Septembar 2017
Закључци са седнице Главног одбора

Закључци са седнице Главног одбора СОПОС-а одржане дана 15.09.2017. године

                        На седници Главног одбора одржаној 15.09.2017. разматрана је актуелна ситуација у којој се налазе запослени у правосуђу. Констатовано је да се наставља тренд избегавања обавеза послодавца проистеклих  из Закона о платама државних службеника и намештеника и непоштовања кључних чланова ПКУ за државне органе, као и то да су Законом о буџету за 2017. годину ускраћена многа права запослених по напред наведеним основама. Указано је и на чињеницу да је Високи савет судства опет противправно закључио Уговор о осигурању запослених у правосуђу РС за 2018. годину без консултација и сагласности репрезентативних синдиката у правосуђу.

                        На основу свега напред изнетог, Главни одбор је донео закључак да затражи хитан састанак у Министарству  правде на коме би се разматрали нагомилани проблеми запослених, са посебним освртом на већ безброј пута истицано, непоштовања Закона о платама и ПКУ за државне органе, као и добила информација о томе колико ће износити планирано повећање плата за запослене у правосуђу Републике Србије.  Такође, на састанку је одлучено да се упуте следећи захтеви :

1.Агенцији за мирно решавања радних спорова везано за окончања  покренутог поступка мирног решавања спорова и потписивање Споразума са послодавцем.

2. Министарству правде за укључивање репрезентативних Синдиката у изради Предлога буџета РС за 2018.годину.

3. ВСС-у ради добијања информације шта обухвата недавно потписан Уговор о осигурању запослених за 2018. годину.

4. Влади РС ради хитног укључивања репрезентативних синдиката у правосуђу у рад Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа.

                        Имајући у виду скори истек примене ПКУ за државне органе, а ради што боље припреме за предстојеће преговоре о новом ПКУ, одлучено је да се у октобру месецу текуће године одржи семинар на ту тему. Семинару би присуствовали сви председници синдикалних организација, чланица СОПОС-а, представници Министарства рада ( у својству предавача на ову тему). На семинар ће бити и позване  колеге из Синдиката правосуђа и Синдиката државне управе, као потписници важећег ПКУ. Сматрамо да је ово изузетно важно како би се што боље припремили за преговоре који ће уследити.

                        Наш синдикат ће имати као приоритет у наредном периоду решавање наведених проблема, а имајући у виду ранија искуства, може се очекивати и радикализација наше синдикалне борбе, о чему ћемо Вас редовно извештавати.

Главни одбор СОПОС-а.

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.