Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

OBEVEŠTENJE SOPOS-A

  • 01 / Oktobar 2009

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS GLAVNI ODBOR 01. 10. 2009. godine B e o g r a g OBEVEŠTENJE SOPOS-A ZAPOSLENIMA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA OBAVEŠTAVAMO ZAPOSLENE u pravosudju Srbije, da je pomoćnik Ministra pravde Mirjana Tadić, dana 30.09.2009. godine, telefonskim putem OBAVESTILA predsednicu SOPOS-a Zoru Jajić da Ministarka pravde Snežana Malović, nije prihvatila ni jedan predlog SOPOS-a za izmenu i dopunu predloženog Akcionog plana, za zaposlene u pravosudju. Mi će mo ovde pomenuti samo jedan od predloga: Suštinski predlog je bio da se Akcioni plan odloži do 15. novembra, kako bi se napravio tačan spisak po imenima i prezimenima svih zaposlenih koji ostaju bez posla, uz adekvatan Socijalni program. Nedopustivo je da “ naše ministarstvo” ne izadje sa spiskom zaposlenih koji ostaju bez posla, jer svi oni imaju ime i prezime. Ovakav odnos ministarstva prema svojim zaposlenima je u najmanju ruku neodgovoran i neprimeren. Zato ne dozvolimo da se obistini jevrejska izreka (ako možeš ovo da trpiš), ne zaslužuješ bolje. Koliko danas sindikati moraju doneti odluku šta nam valja činiti dalje, jer sutra već može biti kasno.

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.