Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Писмо Председници Владе РС

  • 17 / April 2019
Писмо Председници Владе РС

                                                                    

                       

                        Поштованa,

                        тачно месец дана од последњег састанка, одржаног 15.03.2019. године, у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, надлежна Министарства и стручне службe Владе су репрезентативним синдикатима 15.04.2019. године доставили усаглашени и пречишћени текст ПКУ-a за државне органе, односно предлог текста прихваћен од Владе, Министарстaва и Стручне службе Владе.

                        Најпре, искључивом кривицом представника Владе преговори око закључења новог ПКУ-a за државне органе нису започели до последњег квартала 2018. године, како је то било прописано чл.19 Посебног колективног уговорa о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС", број 20/2018-58), правдајући се неблаговременим доношењем Закона о државним службеницима и Закона о платама државних службеника, у којем случају су репрезентативни синдикати били изиграни и преварени јер су, месецима, учествовали у преговорима око усаглашавња текста наведених Закона, да би Влада, без икаквих консултација са синдикатима, Народној скупштини доставила предлоге  који не одговарају садржини предлога Закона са преговара.

                        Поред наведеног, представници и преговарачи Владе нису водили рачуна о роковима везаним за преговоре око закључења ПКУ-a из одредби чл. 254 ст.2 Закона о раду које  упућују да се преговори око закључења ПКУ-a заврше у року од 45 дана од дана отпочињања, као ни о чињеници да је ПКУ за државне органе престао да важи 21.03.2019. године.

                        Дакле, почев од 22.03.2019. године, сви запослени у правосудној администрацији, државној управи и локалној самоуправи РС немају ПКУ,  из  непознатих разлога, те су, од стране Владе РС, као послодавца, лишени  бројних права која би остваривали да постоји важећи ПКУ.  

                        Сходно напред наведеном, сматрамо да су Влада, Министарства и Стручне службе Владе предуго давали мишљење на већ усаглашени текст ПКУ-а од 15.03.2019. године, да је овакво понашање послодавца несавесно, некоректно, неодговорно, неблаговремено, да изазива сумњу у намерну опструкцију социјалног дијалога, демонстрира „надмоћ“ над репрезентативним синдикатима, те да се, на жалост свих преговарача, наставља стара политика послодавца, која се  заснива на непоштовању договореног, што се максимално негативно одражава на све запослене.

                        Наиме, током преговара, „најважније“ Министарство финансија РС се већ изјашњавало о свим предлозима репрезентативних синдиката, а то су чинили и Министарство правде, Министарство рада, Министарство државне управе и локалне самоуправе, тако да у овим преговорима није било нити једног оправданог разлога да се усаглашени текст ПКУ-а, по ко зна који пут, разматра у наведеним Министарствима и Службама тачно месец  дана.

                        Такође, након 15.03.2019. године репрезентативни синдикати нису уопште, или нису благовремено и потпуно били обавештавани о ситуацији везаној за предлог ПКУ-а, па се стално постављало питање зашто овај процес  предуго траје, а на које преставници и преговарачи Владе нису имали адекватне одговоре.

                        Дакле, овом приликом Вас обавештавамо да, након свега, репрезентативни синдикат СОПОС није задовољан прихваћеним предлогом ПКУ-а, да суштинска права која би побољшала и унапредила материјални, економски и социјални положај запослених, и поред упорног инсистирања синдиката, нису укључена у текст ПКУ-а, да поступање Ваших представника током ових преговара није било коректно и не води остварењу социјалног дијалога, већ само сукобу, неповерењу и неразумевању, те да је хитно потребно успоставити директан однос између Владе и репрезентативних Синдиката на новим, здравим основама. 

                        Најзад, обавештавамо Вас да су надлежни органи СОПОС-а, и то Скупштина и Главни Одбор, на заједничком састанку одржаном 13.04.2019. године, дали пуно поверење Главном одбору СОПОС-а да, у случају неуспеха преговара везаних за ПКУ, хитно донесе Одлуку о ступању у штрајк и да  успостави пуну сарадњу са репрезентативним синдикатима преговарачима, и то штрајк који би, имајући у виду Ваше досадашње поступање, имао морално, материјално и професионално оправдање, па захтевамо хитан састанак директно са Вама, пошто је очигледно да досадашњи преговори са Вашим представницима нису уродили плодом и дали неке резултате, те да од Ваших даљих поступања и понашања, зависи и даље поступање овог Синдиката, а све ово имајући у виду значај овог питања за велики број запослених у правосуђу и државној управи Републике Србије.           

У Крагујевцу,

17.04.2019. године.                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СОПОС-а

                                                                                                                                                            Милан  Ђурђевић

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.