Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПОТПИСАН ПКУ

  • 09 / Mart 2015
ПОТПИСАН ПКУ

После дугих и мукотрпних преговора на усаглашавању ПКУ-а, данас је у Влади уз присуство сва  три синдиката, потписан Посебни колективни уговор за државне органе. Главни одбор СОПОС-а је дао сагласност за потписивање, уз заузети став да је овакав ПКУ само основ за даље активности Синдиката и послодавца на побољшању материјалног положаја правосудне администрације. У даљем тексту наводимо неколико примера који показују , шта је новим ПКУ постигнуто у односу на стари:

-ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ РАДЕ ДВАНАЕСТ ЧАСОВА ДНЕВНО ДЕФИНИСАН ЈЕ ОДМОР ОД 6О МИНУТА (ДО САДА ЈЕ БИО 45 МИНУТА),  

- ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ПРЕУЗЕО ОБАВЕЗУ ДА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА О БУЏЕТУ СА СИНДИКАТИМА, УГОВАРА ПРОЦЕНАТ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕН ЗА НАМЕШТЕНИЧКЕ НАГРАДЕ,(ПОШТО У 2015-ОЈ, ГОДИНИ СУ, ОВЕ НАГРАДЕ ИЗОСТАЛЕ , БИЛО ЈЕ НУЖНО ДА СЕ СТВОРИ ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАМЕШТЕНИКА ).

-ЗНАЧАЈАНО ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА (ШТО У ПРАКСИ ЗНАЧИ ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДАНА ПО ОВОМ ОСНОВУ),

-УВЕДЕНА  НОВЧАНА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНЕ ДАНЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА,

-УВЕЋАНИ БРОЈ ОСНОВА ЗА ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО,

-УВЕЋАН БРОЈ ОСНОВА ЗА НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО,(НАЈВЕЋА НОВИНА- ПРЕДВИЂЕНА МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ДО 90 ДАНА НЕПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА).

-  ПРЕЦИЗНИЈЕ ДЕФИНИСАНА ОБЛАСТ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ,

-ВРАЋЕНА ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦУ ДА ПРОШИРИ ОСНОВЕ ЗА ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ, (У ЗАДЊИХ ГОДИНУ ДАНА, РАДНИЦИ СУ БИЛИ ОСИГУРАНИ САМО ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ И ТРАЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА, А ПО НОВОМ ПКУ, И ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ.

-УВЕДЕН ДОДАТАК ЗА РАД НА ТЕРЕНУ, КОЈИ ИЗНОСИ ТРИ ПОСТО, ОД ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС.

-УВЕДЕН НИЗ ОСНОВА ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА, (НАЈВЕЋА НОВИНА ЈЕ ПОМОЋ У ВИСИНИ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС, ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ).

- УВЕЋАН ИЗНОС ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ( ИЗНОС ПОДИГНУТ СА ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У ПРИВРЕДИ НА ПРОСЕЧНУ ЗАРАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ).

-ДЕФИНИСАНА И ПОТВРЂЕНА ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ДА ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА ИСПЛАЋУЈЕ ТРОШКОВЕ.

- ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ПРЕУЗЕО ОБАВЕЗУ ДА ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ,СТАРОСТИ ДО 15 ГОДИНА, ОБЕЗБЕДИ НОВЧАНИ ПОКЛОН ЗА НОВУ ГОДИНУ.

- ДЕФИНИСАНО ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ,  (А О ВИСИНИ ИСТЕ ПОТПИСНИЦИ ДАЉЕ ПРЕГОВАРАЈУ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ЗАКОНА О БУЏЕТУ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ).

-ДЕФИНИСАНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗАШТИТУ УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У СИТУАЦИЈАМА КАД ПОСТОЈИ ВИШАК,

-ДАТ НИЗ ПОГОДНОСТИ ЗА РАД СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (ВОЗИЛА, ТЕХНИЧКА ОПРЕМА , ИТ ПОДРШКА И СЛ.).

- У ЧЛАНУ 41 ПКУ-А, ДЕФИНИСАНО ЈЕ ПРАВО ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЕБНА ПРИМАЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ, (ТЗВ.СТИМУЛАЦИЈА, - БИТНО ЈЕ НАПОМЕНУТИ ДА ПРИЛИКОМ ЊЕНЕ ИСПЛАТЕ НЕЋЕ БИТИ УМАЊЕЊА НИ ПО КАКВОМ ОСНОВУ).

 

О висини примања за побољшање материјалног положаја запослених , репрезентативни синдикати у правосуђу преговараће директно са Министарством Правде РС. Интегрални текст потписаног ПКУ-а, биће објављен у Службеном гласнику РС, и ступиће на правну снагу , осмог дана од дана објављивања.  Поштоване колеге , верујемо да смо потписивањем овог и оваквог акта, створили правни основ за даље преговоре и борбу за повећање месечних  примања по било ком основу.

 

 

                                                                                                              ГЛАВНИ ОДБОР СОПОС-А

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.